}

Kategorie

Informace

Odběr novinek [Newsletter]

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Jsme zavázání k dodržování ochrany soukromí návštěvníků a uživatelů služeb našich stránek.

Tyto zásady se vztahují na nás jako na kontrolory údajů s ohledem na osobní údaje návštevníků a uživatelů služeb našich stránek. Prakticky vzato, určujeme způsoby a zpracování osobních údajů.

Na našich stránkách používáme cookies. Zatím není pro provoz a užívání naších služeb nutné cookies povolit, ale při první návštevě našich stránek vás požádáme o souhlas k jejich použití.

2. Odkaz

Tento dokument byl vytvořen podle vzoru z SEQ Legal(https://seqlegal.com).

3. Jak používáme vaše osobní údaje

3.1 V této části jsme rozepsali následující:

(a) Obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat

(b) V případě, že jsme údaje neobdrželi přimo od Vás, zdroj a specifické kategorie těchto údajů

(c) Účely pro které můžeme údaje zpracovávat a

(d) Legální podstatu zpracovávání

3.2 Můžeme zpracovávat údaje o vašem užívání našich stránek a služeb(“údaje o užívání”). Údaje o užívání mohou obsahovat vaší IP adresu, geografickou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, délku návštěvy, počet shlédnutí stránek a navigační cesty stránek, ale také informace o časování, frekvenci a vzorce užívání služeb. Zdroj údajů o užívání je náš systém analytického sledování. Tyto údaje můžou být zpracovány pro účely analýzy užívání našich stránek a služeb. Právním opodstatněním tohoto zpracování je souhlas NEBO naše legální zájmy, jmenovitě monitoring a zlepšování našich stránek a služeb.

3.3 Můžeme zpracovávat údaje z vašeho účtu(“údaje o účtu”). Údaje o účtu mohou obsahovat vaše jméno a emailovou adresu. Zdroj těchto údajů jste vy nebo váš zaměstnavatel. Údaje mohou být zpracovány pro účely provozu našich stránek, poskytování služeb, zajištění bezpečnosti našich stránek a služeb, udržování zálohy dat naší databáze a komunikace s vámi. Právním opodstatněním těchto zpracování je souhlas NEBO naše legální zájmy, jmenovitě řádná administrace našich stránek a podnikání NEBO dodržení smlouvy mezi vámi a námi a/nebo konání kroků na vaší žádost abychom do takové smlouvy vstoupili.

3.4 Můžeme zpracovávat informace obsaženy ve vašem osobním profilu na našich stránkách(“údaje o profilu”).Údaje o profilu mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, profilový obrázek, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a koníčky, detaily o vzdělání a detaily o zaměstnání. Údaje o profilu mohou být zpracovány pro účely monitoringu a umožnění užívání našich stránek a služeb. Právním opodstatněním těchto zpracování je souhlas NEBO naše právní zájmy, jmenovitě řádná administrace našich stránek a podnikání NEBO dodržení smlouvy mezi vámi a námi a/nebo konání kroků na vaší žádost abychom do takové smlouvy vstoupili.

3.5 Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou posktytovány v průběhu užívání našich služeb(“servisní údaje”). Servisní údaje mohou být zpracovány pro účely provozování našich stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich stránek a služeb, udržování zálohy dat naší databáze a komunikace s vámi. Právním opodstatněním těchto zpracování je souhlas NEBO naše právní zájmy, jmenovitě řádná administrace našich stránek a podnikání NEBO dodržení smlouvy mezi vámi a námi a/nebo konání kroků na vaší žádost abychom do takové smlouvy vstoupili.

3.6 Můžeme zpracovávat údaje, které nahrajete k zveřejnění na našich stránkách nebo skrze naše služby(“údaje o zveřejnění”).Údaje o zveřejnění mohou být zpracovány pro účely umožnění takového zveřejnění a administrace našich stránek a služeb.Právním opodstatněním těchto zpracování je souhlas NEBO naše právní zájmy, jmenovitě řádná administrace našich stránek a podnikání NEBO dodržení smlouvy mezi vámi a námi a/nebo konání kroků na vaší žádost abychom do takové smlouvy vstoupili.

3.7 Můžeme zpracovávat údaje obsaženy v jakémkoliv dotazníku, který vyplníte týkající se zboží a/nebo služeb(“údaje o poptávce”). Údaje o poptávce mohou být zpracovány pro účely vytvoření nabídky, marketingu a prodeje relevantního zboží a/nebo služeb. Právním opodstatněním těchto zpracování je souhlas.

3.8 Můžeme zrpacovávat údaje související se vztahem k zákazníkovi, včetně kontaktních údajů zákazníka(“údaje o vztahu se zákazníkem”). Údaje o vztahu se zákazníkem mohou obsahovat vaše jméno, zaměstnavatele, pracovní pozici, kontaktní údaje a informace obsaženy v komunikaci mezi vámi a námi nebo námi a vaším zaměstnavatelem. Zdroj těchto údajů o vztahu se zákazníkem jste vy nebo váš zaměstnavatel. Údaje o vztahu se zákazníkem mohou být zpracovány za účelem řízení našeho vztahu se zákazníky, komunikace se zákazníky, zálohy těchto komunikací a podpory prodeje našich výrobků a služeb zákazníkům. Právním opodstatněním těchto zpracování je souhlas NEBO naše právní zájmy, jměnovitě řádné řízení vztahu s našimi zákazníky.

3.9 Můžeme zpracovávat údaje související s transakcemi, včetně nákupu zboží a služeb, které provedete s a/nebo námi skrze naše stránky(“údaje o transakcích”). Údaje o transakcích mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, detaily o kreditní kartě a detaily o transakci. Údaje o transakcích mohou být zpracovány za účelem prodeje zakoupeného zboží a služeb a udržení řádných záznamů o těchto transakcích. Právním opodstatněním těchto zpracování je dodržení smlouvy mezi oběma stranami a/nebo konání kroků na vaší žádost abychom do takové smlouvy vstoupili, naše právní zájmy, jmenovitě řádná administrace našich stránek a podnikání.

3.10 Můžeme zpracovávat údaje, které nám poskytnete za účelem odebírání emailových upozornění a/nebo newsletteru (“údaje o upozornění”). Údaje o upozornění mohou být zpracovány za účelem zasílání relevantních upozornění a/nebo newsletterů. Právním opodstatněním těchto zpracování je souhlas NEBO dodržení smlouvy mezi vámi a námi a/nebo konání kroků na vaší žádost abychom do takové smlouvy vstoupili.

3.11 Můžeme zpracovávat údaje obsaženy nebo související s veškerou komunikací, kteorou nám pošlete. (“údaje o korespondenci”). Údaje o korespondenci mohou obsahovat obsah komunikace a metaúdaje spojené s komunikací. Naše stránky budou generovat metaúdaje spojené s komunikací vytvořené skrze kontaktní formuláře na naších stránkách. Údaje o korespondencí mohou být zpracovány za účelem komunikace s vámi a zálohy komunikace. Právním opodstatněním jsou naše právní zájmy, jmenovitě řádná administrace našich stránek a podnikání a komunikace s uživateli.

3.12 Můžeme zpracovávat veškeré vaše osobní údaje zmíněné v těchto zásadách nutné k ustanovení, uplatnění nebo obrany právních pohledávek, buď u soudních řízení nebo v administrativním mimosoudním řízení. Právním opodstatněním těchto zpracování jsou naše právní zájmy, jmenovitě ochrany a prosazení našich právních nároků, vašich právních nároků a právních nároků ostatních.

3.13 Můžeme zpracovávat veškeré vaše osobní údaje zmíněné v těchto zásadách nutné k obdržení nebo udržení pojistného plnění, správu rizik nebo obdržení právního poradenství. Právním opodstatněním těchto zpracování jsou naše právní zájmy, jmenovitě řádná ochrana našeho podnikání před rizikem.

3.14 Vaše osobní údaje zmíněné v tomto oddílu 3 můžeme navíc zpracovávat mimo výše uvedené specifické účely v případech, kdy je potřeba soulad s právními směrnicemi, kterým podléháme anebo k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

3.15 Prosíme abyste nám neposkytovali osobní údaje jiné osoby

4. Poskytování vašich osobních dat jiným osobám

4.1 Nezveřejníme vaše osobní údaje žádné třetí straně kromě případů, kdy budeme nuceni splnit právní povinnost, které podléháme, abychom ochranili vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy jiné fyzické osoby. Také můžeme zveřejnit vaše osobní údaje v případě, kdy je takové zveřejnění nutné k ustanovení, uplatnění nebo obrany právních pohledávek, buď u soudních řízení nebo v administrativním mimosoudním řízení.

5. Zadržení nebo smazání osobních údajů

5.1 Tento 6 oddíl určuje naše zásady a postupy ohledně zadržení údajů, které jsou navrženy tak aby zaručily, že dostojíme naším právním povinnostem souvisejícím se zadržením a smazáním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme k určitým účelům nebudou zadržovány déle než je nutné právě pro tyto konkrétní účely.

5.3 Můžeme zadržet vaše osobní údaje kdy je takové zadržení nutné k splnění právní povinnosti, které podléháme anebo abychom ochranili vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy jiné fyzické osoby.

6. Dodatky

6.1 Můžeme aktualizovat tyto zásady čas od času publikováním nové verze na našich stránkach.

6.2 Měli byste příležitostně tyto stránky kontrolovat abyste zajistili vaší spokojenost s těmito zásadami a jejich případnými změnami.

7. Vaše práva

7.1 V tomto 8 oddílu jsme udělali rekapitulaci vašich práv, které máte dané zákonem. Některá práva jsou složitá, ale ne všechny detaily jsou obsaženy v tomto souhrnu. Tudíž byste si měli přečíst relevatní zákony a směrnice od regulačních orgánů pro celé znění těchto práv:

7.2 Vaše hlavní práva spadající do zákonu o ochraně údajů jsou:

(a) právo k přístupu;

(b) právo k opravě;

(c) právo k smazání;

(d) právo k omezení zpracování;

(e) právo mít námitku k zpracování;

(f) právo k přenosu dat;

(g) právo stěžovat si k nadřízenému orgánu; a

(h) právo stáhnout souhlas.

7.3 Máte právo nám poskytnout souhlas k zpracování vašich osobních údajů a pokud tak učiníte, mít k těmto údajům přístup společně s dalšími informacemi. Dalši informace obsahují detaily smyslu zpracování, kategorie osobních údajů o kterých se jedná a příjemce osobních údajů. Poskytnutím práv a svobod ostatních na ně nemá vliv, obdržíte pouze kopii vašich osobních údajů. První kopie vám bude poskytnuta zdarma, ale všechny další mohou být zpoplatněny. Můžete se podívat na svoje osobní údaje skrze návštěvu vašeho účtu na našich stránkách.

7.4 Máte právo mít veškeré nepravdivé údaje opraveny a mít jakékoliv neúplné údaje doplněny, bereme-li v potaz účely zpracování těchto údajů.

7.5 Za některých okolností máte právo k smazání vašich osobních údajů bezodkladně. Tyto okolnosti zahrnují: osobní údaje nadále nejsou zapotřebí pro účely za kterými byly zpracovány; stažení souhlasu k zpracování, které jej vyžaduje; máte námitku k zpracování, která se podřizuje zásadám ochrany osobních údajů;zpracování slouží k účelům marketingu;osobní údaje byly nelegálně zpracovány. Nicméně existují i obecné vyjímky v právu k smazání. Obecní vyjímky zahrnují případy kdy je zpracování nutné; k vyjádření souhlasu a právní povinnosti;nebo k ustanovení, uplatnění a ochrany právních pohledávek

7.6 Za některých okolností máte právo k omezení zpracování vašich osobních dat. Tyto okolnosti jsou: zpochybnite přesnost osobních údajů;zpracování je nezákonné, ale odpíráte smazání;osobní údaje nadále nejsou zapotřebí za účelem zpracování, ale vyžadujete údaje za účelem zřízení, uplatnění nebo ochrany právních závazků;a podali jste námitku k zpracování, čekající na projednání této námitky. Zpracování údajů bylo omezeno na tomto základě, ale údaje můžeme dále zálohovat. Nicméně údaje dále zpracujeme pouze: s vaším souhlasem za účelem zřízení, uplatnění nebo ochrany právních závazků;k ochraně práv jiné fyzické nebo právní osoby; nebo z důvodu ochrany důležitého veřejného zájmu.

7.7 Máte právo mít námitku k zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu ve kterém je zpracování nutné k vyřešení právního základu: vykonání úkonu ve veřejném zájmu jakéhokoliv veřejného orgánu, který nás tímto úkonem pověří; za účelem hájení právních zájmů jak našich, tak i třetí strany. Pokud takovou námitku podáte, ukončíme zpracování osobních údajů pokud nebudeme schopni dodat přesvědčivé právní podklady k zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování za účelem zřízení, uplatnění nebo ochrany právních závazků.

7.8 Máte právo mít námitku k zpracování vašich osobních údajů za účelem marketingu(včetně profilování za účelem přímého marketingu). Pokud takovou námitku podáte , ukončíme zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem.

7.9 Máte právo mít námitku k zpracování vašich osobních údajů za účelem historického,vědeckého nebo statistického výzkumu na základě vaší konkrétní situace , pouze pokud není zpracování nutné k provedení úkonu ve veřejném zájmu.

7.10 Do té míry, že právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:

(a) souhlas;nebo

(b) že zpracování je nutné k splnění smlouvy, které jste součástí nebo abychom vykonali kroky na vaší žádost před uzavřením smlouvy.

takové zpracování je provedeno automaticky, máte právo obdržet vaše osobní údaje v strukturovaném, bežně používaném a strojně čitelném formátu. Nicméně, toto pravidlo není platné pokud by mělo dopad na práva nebo svobody jiné osoby.

7.11 Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje pravidla zákonu ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost nadřízenému orgánu zodpovědnému za ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit v EU zemi vašeho trvalého pobytu, místě zaměstnání nebo místě údajného porušení.

7.12 Do té míry, že právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je souhlas, máte právo kdykoliv tento souhlas stáhnout. Stažení nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo před stažením.

    1. Múžete využít jakéhokoliv svého práva souvisejícího s vašimi osobními údaji písemným upozorněním na email společně s ostatními metodami popsané v tomto 7 oddílu.

8. Cookies používané poskytovatelem služeb

8.1 Poskytovatelé služeb mohou používat cookies a tyto cookies mohou být uloženy na vašem počítači když navštívíte naše stránky. Níže je seznam poskytovatelů služeb, kteří jsou propojení s našimi stránkami:

    1. Google Analaytics k analýze užívání našich stránek. Google Analytics shromažďuje informace o stránkách prostřednictvím cookies. Ze shromážděných údajů o našich stránkách se dále píšou reporty o užívání těchto stránek. Google zásady ochrany osobních údajů múžete nalézt zde: https://www.google.com/policies/privacy/.9. Správa cookies

9.1 Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout jejich používání a také vám umožňují jejich smazání. Způsoby jak toho dosáhnout se líší podle prohlížeče a jejich verze. Nicméně můžete zde obdržet aktuání informace jak blokovat a mazat cookies skrze níže uvedené odkazy:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

9.2 Blokování všech cookies bude mit negativní dopad na použitelnost mnoha stránek.

9.3 Pokud cookies zablokujete , nebudete mít možnost používat naše stránky naplno.

10. Detaily o nás

10.1 Tyto stránky vlastní a provozuje 3TL s.r.o.

10.2 Můžete nás kontaktovat:

  1. skrze náš formulář – kliknutím otevřít;

  2. emailem – info@dragonello.com
Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky.

Kontaktujte nás

Telefonní linka zákaznického servisu Po-Pá 9h - 17h

Telefon: +420 604 419 064

Napište nám